Uitverkocht

Retoricaal MemoriaalBronnen voor de geschiedenis van de Hollandse rederijkerskamers van de middeleeuwen tot het begin van de achttiende eeuw F.C. van Boheemen, Th.C.J. van der Heijden (red.)

68,00

Uitverkocht

Met Minnen Versaemt werpt een intrigerend licht op de relaties tussen de rederijkers en de wereldlijke en kerkelijke overheden, zowel voor als na het doorbreken van de Reformatie.Voorts belicht de studie de – in cultureel-kritische zin – boeiende wedstrijden tussen Hollandse rederijkerskamers.

Tot nu toe is de bestudering van de geschiedenis van de rederijkerij vooral een Zuid-Nederlandse aangelegenheid geweest. In de vorige eeuw verschenen vele studies over dit onderwerp, maar deze waren vaak van lokaal karakter en zijn inmiddels verouderd. Voor het eerst wordt nu een volledig overzicht gepresenteerd van alle gegevens over de rederijkers in alle in aanmerking komende archieven in het gewest Holland.

Deze brede aanpak opent de mogelijkheid tot bestudering van gebeurtenissen van verschillende aard. Met Minnen Versaemt werpt een intrigerend licht op de relaties tussen de rederijkers en de wereldlijke en kerkelijke overheden, zowel voor als na het doorbreken van de Reformatie. Voorts belicht de studie de – in cultureel-kritische zin – boeiende wedstrijden tussen Hollandse rederijkerskamers. Ten slotte is er aandacht voor het rederijkerstoneel als inkomstenbron voor charitatieve instellingen.

Dit ‘Retoricaal Memoriaal’ behoort als bronnenboek bij de studie ‘Met Minnen Versaemt’. Het is tevens als (doorzoekbaar) eBook verkrijgbaar.

Subtitel

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal