Uitverkocht

Rurale woonmilieus in stad en landPlattelandsbeelden, vraag naar en aanbod van rurale woonmilieus Saskia Heins

29,00

Uitverkocht

Het Nederlandse platteland is in de laatste decennia geleidelijk van karakter veranderd. Van productieruimte met als hoofdfunctie landbouw is het platteland getransformeerd in een multifunctionele consumptieruimte waar in toenemende mate plaats is voor recreatie en toerisme, natuur- en landschapsbehoud en het wonen. In dit boek staat de bij stedelingen bestaande vraag naar rurale woonmilieus centraal.

Het Nederlandse platteland is in de laatste decennia geleidelijk van karakter veranderd. Van productieruimte met als hoofdfunctie landbouw is het platteland getransformeerd in een multifunctionele consumptieruimte waar in toenemende mate plaats is voor recreatie en toerisme, natuur- en landschapsbehoud en het wonen. In dit boek staat de bij stedelingen bestaande vraag naar rurale woonmilieus centraal.

De vraag in hoeverre stedelingen ruraal willen wonen en welke eisen zij stellen aan rurale woonmilieus wordt beantwoord. Daarnaast is achterhaald in hoeverre de beelden die stedelingen van het platteland hebben een rol spelen bij de vraag naar ruraal wonen. Tenslotte is gekeken in hoeverre aanbieders op de woningmarkt inspelen op de beeldvorming ten aanzien van het platteland en op de vraag naar ruraal wonen van stedelingen.

Subtitel

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal