Sale & leaseback van zorgvastgoed in de caresectorImplementatieondersteunend instrument Ellen Olde Bijvank

24,50

Vastgoed wordt een steeds belangrijker middel dat bijdraagt om de ambities van een organisatie waar te maken. Er zijn tal van manieren om de vastgoedstrategie vorm te geven (waaronder eigendom, huur, lease). Het probleem is dat strategische beslissingen vaak worden genomen, terwijl de consequenties op tactisch niveau nog onvoldoende zijn meegenomen of zijn te overzien. In dit onderzoek wordt één van de vastgoedstrategieën volledig uitgewerkt, namelijk die van de sale & leaseback.

Vastgoed wordt een steeds belangrijker middel dat bijdraagt om de ambities van een organisatie waar te maken. Er zijn tal van manieren om de vastgoedstrategie vorm te geven (waaronder eigendom, huur, lease). Het probleem is dat strategische beslissingen vaak worden genomen, terwijl de consequenties op tactisch niveau nog onvoldoende zijn meegenomen of zijn te overzien. Als hierover meer informatie beschikbaar zou zijn, zou het mogelijk zijn deze keuze meer weloverwogen te maken.

In dit onderzoek wordt één van de vastgoedstrategieën volledig uitgewerkt, namelijk die van de sale & leaseback. Hoewel in dit onderzoek deze strategie niet wordt verheerlijkt, toont het aan dat ook door middel van verkoop van vastgoed en het daarna weer terug te huren, er mogelijkheden zijn méér rendement uit het vastgoed te halen. Het onderzoek richt zich daarbij op de zorgsector. De ontwikkelingen en het krachtenveld rondom zorgvastgoed hebben grote invloed op de toenemende concurrentie.

Nu de risico’s van de vastgoedexploitatie bij de organisaties zelf komen te liggen, zullen beslissingen ten aanzien van het vastgoed grote impact hebben. Een adequaat vastgoedbeleid wordt een belangrijke voorwaarde als het gaat om het voortbestaan van een organisatie.

In dit boek wordt naast een goede theoretische verankering over strategisch vastgoedbeleid een koppeling gemaakt tussen theorie en praktijk. Er wordt een implementatie-ondersteunend instrument aangereikt dat laat zien op welke wijze maximale waarde uit een transactie en de samenwerking met een vastgoedpartij kan worden gerealiseerd door goede aanvullende afspraken te maken. Naast de beschrijving van drie concrete cases, zijn tevens zes checklisten ontwikkeld die bij de te maken strategische keuzes behulpzaam kunnen zijn.

Ellen Olde Bijvank is na zes jaar managementervaring in de zorg sinds 2000 werkzaam als adviseur maatschappelijk vastgoed bij Quintis. Naast zorgorganisaties adviseert zij ook corporaties en gemeenten over hun vastgoedbeleid. Om haar vastgoedexpertise verder uit te bouwen heeft zij met dit onderzoek de Master of Real Estate afgerond.

Subtitel

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal