Uitverkocht

Seksualiteitshulpverlening in Nederland J. Vroege, L. Nicolaï, H. van de Wiel

20,50

Uitverkocht

In dit rapport wordt verslag gedaan van een in opdracht van ZorgOnderzoek Nederland uitgevoerd onderzoek naar vraag en aanbod op het terrein van de seksualiteitshulpverlening. Daarbij is aandacht voor de hulpverlening bij seksuele dysfuncties, parafilieën, gender-identiteitsproblemen en problemen met de seksuele orientatie.

In dit rapport wordt verslag gedaan van een in opdracht van ZorgOnderzoek Nederland uitgevoerd onderzoek naar vraag en aanbod op het terrein van de seksualiteitshulpverlening. Daarbij is aandacht voor de hulpverlening bij seksuele dysfuncties, parafilieën, gender-identiteitsproblemen en problemen met de seksuele orientatie.

Naar aanleiding van de gesignaleerde knelpunten worden in een serie blauwdrukken voorstellen gedaan voor een herziening van de hulpverleningsstructuur. Hierin wordt ondermeer gepleit voor de vorming van een op reguliere wijze gefinancierd ‘seksuologisch centrum in de eerstelijn’, een ‘polikliniek seksuologie nieuwe stijl’ in Academische en niet-Academische Ziekenhuizen en een ‘multidisciplinair seksuologisch team’ in regionale GGZ-instellingen.

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal