Seksuele gezondheid in Nederland 2006 Floor Bakker en Ine Vanwesenbeeck

29,50

In Seksuele gezondheid in Nederland 2006 worden de resultaten gepresenteerd van een representatief onderzoek naar de seksuele gezondheid, zorgbehoefte en zorggebruik van volwassenen van 19 tot 70 jaar in Nederland, uitgevoerd door de Rutgers Nisso Groep.

Het is meer dan vijftien jaar geleden dat een dergelijk grootschalig onderzoek naar de seksuele gezondheid is verricht. Onder beleidsmakers en professionals in het seksuologische veld leeft al geruime tijd behoefte aan actuele informatie betreffende seksualiteit in Nederland. Dit boek voorziet in die behoefte en behandelt diverse thema’s, zoals seksueel gedrag en relatievorming, betekenis en beleving van seksualiteit, specifieke seksuele wensen en overmatig seksueel verlangen, geboorteregeling en infertiliteit, soa en hiv, condoomgebruik, seksuele disfuncties en seksueel geweld. Voor ieder thema is de mate waarin problemen voorkomen, de zorgbehoefte en het zorggebruik in kaart gebracht.

Het boek geeft antwoord op vragen als:
• Hoe tevreden zijn Nederlanders met hun relationele en seksuele leven?
• Hoeveel mensen hebben seks op het internet of vinden een partner via het internet?
• Hoeveel emotionele last hebben mannen en vrouwen van een onvervulde kinderwens?
• Welke mensen neigen het meest tot seksueel agressief gedrag?
• Wie lopen het meeste risico op seksuele disfuncties?
• Hoeveel mensen hebben behoefte aan professionele seksuologische hulp?
• Naar welke hulpverleners of artsen gaat men toe bij problemen?

De schat aan informatie die Seksuele gezondheid in Nederland 2006 biedt, levert aanknopingspunten op voor zowel het beleid als de praktijk van preventie en curatie in de somatische en geestelijke gezondheidszorg. Alle auteurs zijn verbonden aan de Rutgers Nisso Groep, kenniscentrum seksualiteit.