Speelruimte voor ervaring en reflectieEen praktijkgericht onderzoek naar het gebruik van spel in begeleidingssituaties Michiel de Ronde

39,90

In het veld van de professionele begeleiding, zoals coaching, training en advisering, wordt steeds meer gebruik gemaakt van allerlei vormen van spel. Er is de afgelopen twintig jaar enorm veel praktijkliteratuur op dit terrein verschenen. Het aanbod varieert van drama tot coachen met paarden, van labyrintlopen tot simulatiespelen en van strategieontwikkeling met lego tot creatieve expressie met klei en karton. De wetenschappelijke reflectie en theorievorming blijft echter ver achter bij de ontwikkeling van al deze praktische methoden, waardoor het gevaar van ongefundeerd handelen bestaat.

In het veld van de professionele begeleiding, zoals coaching, training en advisering, wordt steeds meer gebruik gemaakt van allerlei vormen van spel. Er is de afgelopen twintig jaar enorm veel praktijkliteratuur op dit terrein verschenen. Het aanbod varieert van dramawerkvormen tot coachen met paarden, van labyrintlopen tot simulatiespelen en van strategieontwikkeling met lego tot creatieve expressie met klei en karton. De wetenschappelijke reflectie en theorievorming blijft echter ver achter bij de ontwikkeling van al deze praktische methoden, waardoor het gevaar van ongefundeerd handelen bestaat.

In het boek Speelruimte voor ervaring en reflectie wordt daarom onderzoek gedaan naar de waarde en werking van begeleidingskundige spelvormen. Ook wordt onderzocht over welke vaardigheden de begeleider moet beschikken om effectief gebruik te maken van spel. In deze studie worden concrete richtlijnen gepresenteerd die een fundament geven aan de inzet van speelse werkvormen in de begeleidingskundige praktijk.

Speelruimte voor ervaring en reflectie is bedoeld voor coaches, trainers en adviseurs die willen begrijpen wat ze doen als ze speelse werkvormen inzetten. Het boek kan ook gebruikt worden als een diepgaande en concrete kennismaking met nieuwe werkvormen.

Michiel de Ronde studeerde psychologie in Leiden. Daar ontdekte hij de diepgang van de filosofie en ontwikkelde hij de liefde om zijn gedachten op papier onder woorden te brengen. De vreugde van de vrije gedachte en het plezier in de sprankelende uitwisseling daarvan heeft hij sindsdien nooit verloren. Michiel is vanuit de Christelijke Hogeschool Ede (www.che.nl) en sinds kort ook vanuit de Hogeschool van Rotterdam (www.hr.nl) opleider van adviseurs, coaches en supervisoren op bachelor- en masterniveau. Daarbij is hij met name gericht op het begeleidingskundig handelen van deze professionals. Zijn specialisme betreft de inzet van spel en speelse werkvormen als leer- en ontwikkelinstrument en het scheppen van creatieve ruimte in processen van teamontwikkeling en organisatieverandering. Michiel de Ronde is hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Begeleidingskunde (www.tsvb.nl). Daarmee draagt hij bij aan het verder wetenschappelijk funderen van de praktijk van coaching, training en advisering. De maatschappelijke relevantie van deze opkomende beroepen vraagt om een grondige verankering in theoretische concepten en praktisch-empirisch onderzoek. Michiel voert als levensmotto dat verandering begint met aanvaarding van datgene wat gegeven is, dat de beweging voorafgaat aan de richting en dat men zich aan de dingen moet geven als men ze wil toeëigenen.

Subtitel

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal

Andere suggesties…