Spiritualiteit in het onderwijs (ebook)Een handreiking Lia van Aalsum

5,49

Spiritualiteit werpt licht op het mysterie van het bestaan. Goed onderwijs kan niet zonder deze invalshoek. Leraren willen hun leerlingen en studenten immers niet alleen kennis, vaardigheden en gedrag bijbrengen, maar hen ook doen groeien in een grondhouding van eerbied voor het leven. Dit boek biedt een handreiking aan hen die werk willen maken van de spirituele grondhouding van de eerbied.

Spiritualiteit brengt in contact met de dragende kracht van het bestaan. Spiritualiteit is vormend en omvormend, voedend en confronterend. Aangesproken door het mysterie leert een mens vertrouwen op zichzelf, op de ander en op wat er geheimvol groeit. Spiritualiteit biedt richting, maakt gevoelig voor wat goed en waarachtig is, zowel in het individuele als gemeenschappelijke leven.
Vanouds werd dit werkelijkheidsgebied via godsdienst en filosofie ter sprake gebracht. Maar voor velen is deze taal betekenisloos geworden, met als gevolg dat de dimensie van het mysterie in onze samenleving nauwelijks nog wordt onderkend.

Men leert kijken naar vormen van spiritualiteit en nadenken over de relatie met onze cultuur, het onderwijs en met name het pedagogische handelen. Men ontdekt wat past bij een school of klas en krijgt adviezen voor de praktijk. Maar evenzeer bezint men zich op de eigen spiritualiteit en leert men hoe deze kennis en sensitiviteit te voeden. In dit alles is er bijzondere aandacht voor de spiritualiteit van de leraar en de lerares. Met hun richtingsbesef immers bieden zij richting, met hun eerbied wekken zij eerbied, in toenemende verbondenheid met het levensgeheim.

Een verhelderend en inspirerend boek voor juffen en meesters, docentes en docenten; voor opleiders en begeleiders, directieleden en bestuurders; voor studenten in hoger en universitair onderwijs; kortom, voor doeners en denkers die werken aan gedegen, eerbiedvormend onderwijs.

Lia van Aalsum is als theologe werkzaam op het gebied van de spiritualiteit, zowel wat betreft het wetenschappelijke spiritualiteitonderzoek als de praktische spiritualiteitvorming. Daarbinnen gaat haar interesse uit naar de joodse, Bijbelse spiritualiteit (promotie 2010 Radboud Universiteit Nijmegen, cum laude) en naar de relatie ‘onderwijs & spiritualiteit’ (project Pabo Groenewoud Nijmegen, HAN).

Subtitel

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Uitvoering

Taal

Andere suggesties…