Spookrijders in de zorgPleidooi voor een gezondheidszorg zonder meldplicht, privacyschending, afbraak van instituties, en zonder megalomane systemen Jos Lamé (red.)

12,50

Jos Lamé, bestuurder van de Riagg Rijnmond, is volgens de Rotterdamse wethouder Jantine Kriens een spookrijder in zijn kritiek op het overheidsbeleid (NRC 17-7-2010). De weg waarop hij rijdt is inmiddels verleg. Onder de geuzennaam ‘Spookrijders in de zorg’ vond Lamé; in korte tijd een groot aantal wetenschappers en praktijkmensen bereid om in hun bijdragen zichtbaar te maken dat hij bepaald niet alleen staat in zijn zorgen over het gewelddadig overheidsoptreden.

“Of dit een verstandige actie is van de Riagg kan ik niet helemaal overzien, maar ik bespeur bij mezelf dat deze daad (het niet tekenen van de Rotterdamse Meldcode) mijn vertrouwen in de jeugdketen meer goed heeft gedaan dan alle beleid van het Ministerie voor Jeugd en Gezin bij elkaar.”
– Klasien Horstman, hoogleraar Filosofie van de Publieke Gezondheidszorg aan de Universiteit Maastricht.

“(Professionele) ambten bestaan bij de gratie van de vrijheid om niet te doen wat overheid en maatschappij misschien van hun beoefenaars verwachten, hoe nobel de beleidsdoelstellingen ook mogen zijn.”
– Prof.dr. Paul Frissen en Niels Karsten MSC MA, Universiteit Tilburg.

“Strikte codes en plichten zijn onmogelijk en zelfs gevaarlijk, omdat we met zulke strakke vereisten veronderstellen dat professionals op een efficiënte manier alle misstanden uit de wereld helpen. Dat kan niet.”
– Mirko Noordegraaf, hoogleraar publiek management aan de Universiteit Utrecht en lid van de Raad van Toezicht van Riagg Rijnmond.

“Het huidige kabinet en het laatste kabinet Balkenende hebben zich gepresenteerd als “bondgenoten van de burgers” – een hardnekkig misverstand over de relatie tussen staat en samenleving, dat uiteindelijk een argument is voor de versterking van de staatsmacht.”
– Drs. Rik Peeters en Dr. Gerard Drosterij, Universiteit Tilburg.

“Dwang jegens zorgverleners en hun instellingen is erg. Het is een vorm van ‘flinksigheid’ van de lokale overheid die stuitend is.”
– Prof. Frans Vosman, hoogleraar zorgethiek aan de Universiteit Tilburg.

“Het ‘goede’ lijkt slechts te bereiken, door permanente waakzaamheid, door permanente registratie, door op niets en niemand ontziende wijze door te dringen tot in de kleinste details van het dagelijkse leven.”
– Frank Ankersmit, hoogleraar intellectuele en theoretische geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Andere auteurs zijn jurist en KDVP-voorzitter Ab Eldijk, advocaat Arthur van Rossem, beleidspsychiater Daniël van der Meer, psychiater Marian van Verschuer, hoogleraar wijsgerige antropologie Jos de Mul, hoofddocent mediastudies Chiel Kattenbelt, psychiater en woordvoerder van ‘De GGZ Laat Zich Horen’ Alan Ralston en literatuurwetenschapper Henny Lamé-Brand.

Subtitel

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal

Andere suggesties…