Stoeien met organisatiesEen organisatiekundige inleiding F.H.P. de Wilde

49,00

In Stoeien met organisaties wordt belangrijke organisatiekundige theorie op een begrijpelijke manier uitgelegd. Met eenvoudige voorbeelden wordt de praktische toepassing en de betekenis voor de praktijk toegelicht. Het boek biedt de mogelijkheid organisatorische problemen en verschijnselen in de praktijk te leren onderkennen. Ook legt het de basis voor een verdieping en een oriëntatie over onderwerpen die in het boek niet aan de orde konden komen.

In Stoeien met organisaties wordt belangrijke organisatiekundige theorie op een begrijpelijke manier uitgelegd. Met eenvoudige voorbeelden wordt de praktische toepassing en de betekenis voor de praktijk toegelicht.

De 18 hoofdstukken zijn gegroepeerd in vier aandachtsgebieden:
– De organisatie als maatschappelijk verschijnsel.
– Mogelijkheden voor organisatievormen.
– Elementaire organisatietechnieken.
– Dynamiek van organisatorisch functioneren.

Stoeien met organisaties biedt de mogelijkheid organisatorische problemen en verschijnselen in de praktijk te leren onderkennen. Ook legt het de basis voor een verdieping en een oriëntatie over onderwerpen die in het boek niet aan de orde konden komen.

Voor praktijk en studie
Wie in organisaties werkt, wordt met veranderingen in de organisatie geconfronteerd. Voor velen sluit hun bestaande organisatiekundige kennis en ervaring niet of onvoldoende aan op de praktijk. Met name voor hen werd Stoeien met organisaties geschreven.

Voor mensen die in hun werk regelmatig met organisatorische problemen en verschijnselen te maken krijgen zal Stoeien met organisaties een overzichtelijk en nuttig handboek zijn, vooral voor leidinggevende functionarissen, leden van een ondernemingsraad, personeelsfunctionarissen, kaderleden van vakbonden, werkgevers, directieleden en bestuursleden van stichtingen en verenigingen.
In het hoger beroepsonderwijs en het universitair onderwijs zal het boek vooral een studieboek zijn. Voor anderen biedt het de mogelijkheid kennis op te doen of op te frissen over een bepaald organisatiekundig onderwerp.

De auteur
F.H.P. de Wilde studeerde aan de TH te Delft en behaalde in 1962 zijn diploma. Daarna werkte hij in verschillende functies bij diverse organisaties.
Bij een organisatie-adviesbureau deed hij ervaring op als adviseur en volgde toen de opleiding organisatiekunde van de Stichting Interacademiale Opleiding Organisatiekunde. Sinds 1976 was hij als organisatiekundige werkzaam als docent, auteur en adviseur.

Subtitel

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal