Studiesucces en diversiteiten wat HBO-docenten daarmee te maken hebben Daniël van Middelkoop & Martha Meerman

22,00

Elk jaar stijgt het aantal studenten dat begint aan een studie in het hbo. Er is niet alleen sprake van een getalsmatige groei, ook de diversiteit van de studentenpopulatie neemt toe. Het succes van een opleiding of hogeschool lijkt daarnaast in toenemende mate te worden afgemeten aan het rendement – het aantal geslaagde studenten. Wat is de invloed hiervan op het onderwijs en hoe gaan docenten hiermee om? Beoordelen zij studiesucces ook in kwantitatieve termen of hanteren zij een andere opvatting? En in hoeverre vergt een diverse studentenpopulatie een gedifferentieerde onderwijsbenadering?

Om antwoord te vinden op deze vragen spraken Daniël van Middelkoop en Martha Meerman met docenten uit vijfentwintig teams. In Studiesucces en diversiteit – en wat hbo-docenten daarmee te maken hebben laten ze vooral die docenten aan het woord. Centraal in deze publicatie staat de manier waarop zij over deze onderwerpen denken, met welke vraagstukken zij hierbij worstelen en welke acties ze al dan niet ondernemen om de problemen op te lossen. De auteurs gaan daarnaast nadrukkelijk in op de implicaties die de gevonden inzichten voor het hbo kunnen hebben.

Deze publicatie is uitgegeven door CAREM, Centre for Applied Research on Economics & Management, het expertisecentrum voor praktijkgericht economisch onderzoek van het domein Economie en Management / HES van de Hogeschool van Amsterdam.

Subtitel

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal