Uitverkocht

Succesvolle reïntegratieprocessenEen zoektocht naar factoren van succesvolle reïntegratie van gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemers in de arbeidsorganisatie in Nederland, Duistland en Zweden S.E. den Uijl

39,00

Uitverkocht

Al jaren is het Nederlandse overheidsbeleid gericht op reïntegratie van gedeeltelijk arbeidsgeschikten. Ondanks alle vernieuwingen en aanpassingen is dit beleid tot op heden nauwelijks succesvol. Succesvolle reïntegratieprocessen poogt aan de hand van zestien casestudies bij Nederlandse, Duitse en Zweedse organisaties de factoren te achterhalen die leidden tot de succesvolle reïntegratie van de gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemers.

Al jaren is het Nederlandse overheidsbeleid gericht op reïntegratie van gedeeltelijk arbeidsgeschikten. Ondanks alle vernieuwingen en aanpassingen is dit beleid tot op heden nauwelijks succesvol. Succesvolle reïntegratieprocessen poogt aan de hand van zestien casestudies bij Nederlandse, Duitse en Zweedse organisaties de factoren te achterhalen die leidden tot de succesvolle reïntegratie van de gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemers.

Dat maakt deze studie van belang voor personeelsfunctionarissen, managers en bedrijfsartsen die te maken hebben met de reïntegratie van gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemers in de arbeidsorganisatie, maar ook voor medewerkers van uitvoeringsinstellingen, bemiddelingsinstanties en reïntegratiebedrijven. Beleidsmakers kunnen aan de hand van de voorbeelden de factoren afleiden die bij dit proces een rol spelen.

Stella den Uijl is bedrijfskundig econoom en sinds 1995 als onderzoeker verbonden aan de Universiteit Utrecht. Zij houdt zich bezig met multidisciplinair onderzoek op het terrein van sociale zekerheidsstelsels en reïntegratie van gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemers. Daarnaast doceert ze bedrijfseconomie aan de Universiteit Utrecht.

Subtitel

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal