Uitverkocht

Tijd en ruimte nemen voor…Voor alle ouders met jonge kinderen over geloven en opvoeden Jos van Remundt

5,14

Uitverkocht

Deze uitgave heet Tijd en Ruimte nemen voor… omdat men iedere dag, op elke plek, op een simpele manier iets met het kind kan doen in het kader van de levensbeschouwelijke en katholieke ontwikkeling. In ieder hoofdstuk staat nadere informatie om de ouder/verzorger daarbij te helpen, aangevuld met korte verhaaltjes en tips.

Tijd en ruimte nemen voor …

…de maaltijd
…verhalen
…kinderbijbels
…rituelen
…bidden
…regels
…de tien geboden
…communicatie
…symbolen
…moeilijke momenten
…omgaan met rouw
…omgaan met pesten

…omgaan met echtscheiding
…omgaan met machtsmisbruik
…een goed klimaat thuis
…gastvrijheid
…de kerkgemeenschap
…bijzondere dagen
…bijzondere symbolen en rituelen
…vergeving
…zingen
…de sacramenten, eerste communie en vormsel
…de tijd

Van harte aanbevolen door…

“Toen ik nog een kleine jongen was, klonken deze woorden in een reclamespotje op de t.v. voor een vaatwasmiddel. Van harte aanbevolen door…
Ik weet niet of het nodig is om dit handzame boekje extra te promoten… maar het lijkt me voor gezinnen en opvoeders wel een ‘must have’. Je moet het gewoon hebben.
(…)
Toen wij op de basisschool zaten en later op de middelbare school, was er nog amper levensbeschouwelijk onderwijs. Ik heb mijn werkboekjes van de eerste communie en het vormsel goed bewaard. Twee flinterdunne boekjes. Meer tekeningen dan inhoud. Dan is het niet zo vreemd dat veel ouders van nu zeggen dat ze van het geloof eigenlijk niet zo veel weten.

Een moeder zei eens: ‘Ik vind het geloof prachtig! Het is net als een bosje snijbloemen in een vaas. Ik heb ze gekregen toen ze nog mooi waren, maar ze hebben geen wortels. Er groeien geen nieuwe bloemen meer aan. Ik heb niets meer om aan mijn kinderen door te geven.’ Als reactie daarop zei een ander: ‘Nou… misschien waren het toch geen snijbloemen, maar stekjes. We hebben ze alleen nog geen wortel laten schieten.’

Wortel laten schieten… Daar heb je tijd en ruimte voor nodig! Daarom wil ik dit boekje bij u aanbevelen. Een boekje met korte teksten en praktische tips bij tal van onderwerpen die te maken hebben met de (gelovige) opvoeding van kinderen.”

Ronald Cornelissen
Bisschoppelijk Vicaris van het vicariaat Deventer

Auteur Jos van Remundt is werkzaam als identiteitsbegeleider bij de Konot en is werkzaam als docent levensbeschouwing op de Pabo van de Saxion Hogescholen te Deventer. Voorts is hij ook betrokken bij stichting Echelon te Amsterdam.
Redacteuren Sytske Blaauw en Desiree Dekker zijn beiden werkzaam op diverse basisscholen, binnen het openbaar en het bijzonder onderwijs in Deventer.

Subtitel

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal