Toezicht en schoolverbetering Melanie C.M. Ehren

25,00

Dit boek behandelt de effecten en neveneffecten van toezicht op het gebied van schoolverbetering. Besproken wordt hoe de Wet op het onderwijstoezicht hieraan kan bijdragen, welk gedrag en verschillende typen gedragsstijlen inspecteurs hiervoor inzetten en hoe dit gedrag tot schoolverbetering kan leiden. Daarnaast wordt ingegaan op het strategisch gedrag van scholen als gevolg van toezicht en de neveneffecten die daaruit voort kunnen komen.

Dit boek behandelt de effecten en neveneffecten van toezicht op het gebied van schoolverbetering. Besproken wordt hoe de Wet op het onderwijstoezicht hieraan kan bijdragen, welk gedrag en verschillende typen gedragsstijlen inspecteurs hiervoor inzetten en hoe dit gedrag tot schoolverbetering kan leiden. Daarnaast wordt ingegaan op het strategisch gedrag van scholen als gevolg van toezicht en de neveneffecten die daaruit voort kunnen komen.

Het boek biedt inzicht in het verloop van inspectiebezoeken en de wijze waarop onderwijsinspecteurs de kwaliteit van het Nederlandse (basis)onderwijs proberen te verbeteren; werkwijzen waarover nog weinig bekend is. De beschreven onderzoeksmethoden bieden tevens aanknopingspunten voor onderzoek naar (neven)effecten van toezicht in andere maatschappelijke sectoren. Het boek is daardoor geschikt voor zowel onderzoekers als beleidsmakers die werken bij of voor rijksinspecties, alsmede voor geïnteresseerden in onderwijstoezicht.

De auteur was als medewerker onderzoek verbonden aan de Universiteit Twente alwaar zij het promotieonderzoek deed dat resulteerde in dit boek. Daarnaast was zij werkzaam als projectleider publieke verantwoording bij de vereniging van kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven (Colo) en als onderwijskundig beleidsadviseur bij de faculteit Geneeskunde van het Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam. Thans werkt zij als onderwijsmanager bij de Hogeschool Rotterdam.

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal