Transfer of training bij actieve werkvormenNaar een inzichtelijk leer-/ transfermodel Guido van de Wiel

18,00

In de eerste plaats is deze publicatie bedoeld voor trainers die geïnteresseerd zijn in actieve werkvormen en die van deze werkvormen op een professionele manier gebruik willen (gaan) maken tijdens hun trainingen of trainingstrajecten. In de tweede plaats kan het personeels- en opleidingsfunctionarissen, leidinggevenden, managers, branchegenoten, studenten en anderen die geïnteresseerd zijn in de twee belangrijkste onderwerpen in dit boek – actieve werkvormen en ‘transfer of training’ – (verder) inzicht verschaffen.

In de eerste plaats is deze publicatie bedoeld voor trainers die geïnteresseerd zijn in actieve werkvormen en die van deze werkvormen op een professionele manier gebruik willen (gaan) maken tijdens hun trainingen of trainingstrajecten. In de tweede plaats kan het personeels- en opleidingsfunctionarissen, leidinggevenden, managers, branchegenoten, studenten en anderen die geïnteresseerd zijn in de twee belangrijkste onderwerpen in dit boek – actieve werkvormen en ‘transfer of training’ – (verder) inzicht verschaffen.

Ook wordt een aantal algemene trainersonderwerpen behandeld, zoals het omgaan met weerstand, het bestaan van verschillende soorten (gedrags)verandering, het vragen, geven en ontvangen van feedback en een formule, om voorafgaand aan een training in te kunnen schatten of mensen wel of niet aan een bijbehorende organisatieverandering zullen meewerken.

Het boek gaat primair in op de vraag hoe actieve werkvormen op een effectieve manier ingezet kunnen worden als (onderdeel van een) training. Door in deze publicatie te analyseren hoe de ‘transfer of training’ eruitziet bij actieve werkvormen probeer ik tegelijkertijd ook iets te zeggen over de (meer)waarde van actieve werkvormen. In mijn onderzoek uit 1996 kwam naar voren dat een outdoortraining, als voorbeeld van een actieve werkvorm, pas effectief kon zijn door nabesprekingen op procesniveau in te bouwen na elke opdracht.

Dit was een gegeven waar men al langere tijd van uitging, maar dat nog nooit wetenschappelijk bewezen was. Vergeleken met mijn onderzoek uit 1996 ligt de focus niet enkel meer op de nabespreking, maar op alle factoren die van invloed zijn op de ‘transfer of training’. Zodoende is de nabespreking teruggebracht tot één van de – essentiële – elementen die van invloed is op de ‘transfer of training’. Tevens is in deze publicatie het onderwerp van discussie uitgebreid van één actieve werkvorm (outdoortrainen) naar een scala aan actieve werkvormen (schilderen, schermen, jongleren, psychodrama, et cetera).

Het boek is ook verkrijgbaar via www.outdoortraining.nl.

Subtitel

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal