Twee kanten van de medailleEen onderzoek naar de kwaliteit van de beleidsvoorbereiding Meyken Houppermans

35,00

Nieuwe beleidsplannen worden door de overheid met veel elan gepresenteerd. Maar of deze plannen ook het beoogde effect hebben, is zeer de vraag. In de wetenschap en beleidspraktijk bestaat weinig theoretisch en empirisch onderbouwd materiaal over de kwaliteit van de beleidsvoorbereiding in relatie tot de effecten van beleid. Dat is opvallend, aangezien de beleidsvoorbereiding een van de eerste momenten is waarop enige invloed uitgeoefend kan worden op de effectiviteit van beleid. Dit proefschrift geeft inzicht in factoren die de kwaliteit van de beleidsvoorbereiding optimaliseren teneinde de effectiviteit van beleid vroegtijdig te beïnvloeden.

Daartoe is een ideaaltypisch model voor de beleidsvoorbereiding ontworpen en getoetst aan vier spraakmakende beleidscases. Dit heeft geresulteerd in een realistisch en bij de praktijk aansluitend inzicht in de mogelijkheden de kans op effectief overheidsbeleid vroegtijdig te vergroten.

De auteur biedt naast een wetenschappelijke verdieping op het thema beleidsvoorbereiding ook een handleiding om te komen tot effectief te verwachten beleid. Hiermee is deze publicatie relevant voor iedereen die te maken heeft met beleid, als ambtenaar, politicus, wetenschapper, student of vanuit een maatschappelijke interesse naar de vraag of overheidsbeleid effectiever kan, in tijden van bezuinigingen en stijgende rijksbudgetten.

Meyken Houppermans is socioloog, gespecialiseerd in beleidsvoorbereiding bij de rijksoverheid. Zij heeft haar specialisatie in de praktijk gebracht bij de ministeries van Defensie en van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Meyken verzorgt tevens trainingen, cursussen en presentaties op dit gebied.

Subtitel

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal