Van huis uit katholiekEen praktisch theologisch, semiotisch onderzoek naar de ontwikkeling van religiositeit in drie generaties van rooms-katholieke families Toke Elshof

43,00

Iemand die zegt: ”Ik ben van huis uit katholiek”, bedoelt doorgaans dat hij of zij vroeger thuis wel kennis heeft gemaakt met de katholieke godsdienst, maar daar zelf weinig meer aan doet. Katholiek zijn hoort bij het verleden. Als dit geloof in het volwassen leven een rol is blijven spelen kiest men een andere formulering

en zegt men: “Ik ben katholiek van huis uit”.

Beide uitdrukkingen geven aan dat het gezin en de familie een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van de religiositeit van kinderen. Deze centrale rol wordt bevestigd door religiositeitsonderzoek, door de praktijk binnen parochies en de ervaringen van ouders. Religieuze opvoeding staat of valt bij wat thuis gebeurt. Het kerkelijke leven kan hooguit ondersteunen wat ouders zelf al doen.

Dit boek beschrijft de ontwikkeling van religiositeit binnen drie generaties van rooms-katholieke families. Via biografische diepte-interviews met grootouders, ouders en jongeren is onderzocht, hoe religiositeit vorm en betekenis krijgt.

Toke Elshof (1957) is afkomstig uit het welzijnswerk. Na haar studie theologie aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht werkte ze als catechesedocent en in het pastoraat in de parochie, onder jongeren en studenten en als ziekenhuispastor. Deze studie is het eindresultaat van haar praktisch-theologische promotie-onderzoek aan de Faculteit Katholieke Theologie van de Universteit van Tilburg.

Subtitel

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal