Vernieuwen mét WaterEen participatieve strategie voor de gebouwde omgeving Paul van Eijk

49,00

Klimaatverandering, bodemdaling en toenemende verstedelijking dwingen ons anders met het water in Nederland om te gaan. Zowel in landelijk als in stedelijke gebieden zoeken we naar ruimte om water vast te houden en schoon te houden. Ook binnen het kader van de stedelijke vernieuwing van tal van jaren-zestig wijken zoekt men naar een nieuwe manier van duurzaam waterbeheer.

Klimaatverandering, bodemdaling en toenemende verstedelijking dwingen ons anders met het water in Nederland om te gaan. Zowel in landelijk als in stedelijke gebieden zoeken we naar ruimte om water vast te houden en schoon te houden. Ook binnen het kader van de stedelijke vernieuwing van tal van jaren-zestig wijken zoekt men naar een nieuwe manier van duurzaam waterbeheer.

Vernieuwen mét Water – een participatieve strategie voor de gebouwde omgeving beschrijft een onderzoek naar de combinatie van de recente stedelijke vernieuwing en de ontwikkelingen in het waterbeheer. Het geeft door middel van planvormend actieonderzoek inzicht in de recente praktijk van de stedelijke vernieuwing en in de succes- en faalfactoren voor een ander waterbeheer. De planvorming van de jaren-zestig-wijken Schalkwijk in Haarlem en Poptahof in Delft zijn uitvoerig beschreven. Vervolgens is op basis van de verkregen inzichten een beslissing- en ontwerpondersteunende veranderingstrategie samengesteld die in de planvorming van de stedelijke vernieuwing gebruikt kan worden.

Deze publicatie is niet alleen bedoeld voor onderzoekdisciplines die zich met integrale water- en ruimtevraagstukken bezighouden, maar ook voor gemeenten, waterschappen, woningbouwcorporaties, natuur- en milieuorganisaties, bewonersorganisaties, projectontwikkelaars en andere geïnteresseerden.

Subtitel

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal