Waar is de gemeenschap gebleven?Negende J.H. van Oosbreelezing Kees Schuyt

14,00

In de Negende Van Oosbreelezing gaat Kees Schuyt in op de waarde van een authentieke gemeenschap. Hij plaatst daarbij verschillende soorten gemeenschappen in historisch en sociologisch perspectief.

In de Negende Van Oosbreelezing gaat Kees Schuyt in op de waarde van een authentieke gemeenschap. Hij plaatst daarbij verschillende soorten gemeenschappen in historisch en sociologisch perspectief. Wat is het effect van de binding aan een gemeenschap, op welke wijze vindt identificatie plaats? Twee soorten gemeenschappen worden nader belicht: de katholieke gemeenschap in de jaren zestig en zeventig en de universitaire gemeenschap in de jaren tachtig en negentig van de twintigste eeuw. Hij verkent tevens de tolerantie ten aanzien van religieuze gemeenschappen en de verhouding tussen gemeenschap en individualiteit en schetst een mogelijke toekomst met de ontwikkeling van de open gemeenschap.

Jan Zandstra (geboren in 1938) woont in Gouda en werkt free-lance als cartoonist voor het Algemeen Dagblad alsmede vaktijdschriften en bedrijfsmagazines. Zijn cartoons wonnen diverse prijzen in binnen- en buitenland. Hij is ook illustrator en cartoonist voor het maandblad De Stroom, een uitgave van Het Apostolisch Genootschap. Eerder illustreerde hij de uitgaven van de derde Van Oosbreelezing door Johan Goud en de vijfde Van Oosbreelezing door H.J. Kooreman.

Prof. dr. mr. C.J.M. (Kees) Schuyt (Leidschendam 1943) studeerde sociologie en rechten in Leiden, Oslo en Berkeley en specialiseerde zich in de combinatie van beide: de rechtssociologie. In 1972 promoveerde hij in Leiden op de studie Recht, orde en burgerlijke ongehoorzaamheid. Hij bekleedde in het academisch jaar 2006-2007 aan de Universiteit Leiden de Cleveringaleerstoel met als leeropdracht ‘Recht en conflict: groepstegenstellingen en groepsconflicten in de hedendaagse samenleving’.

Subtitel

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal