Waarde creëren met infrastructuurSterkere ketens, bredere samenwerking Ben Spiering, Sjan Arts, Herman Heegstra, Jurgen van der Heijden, Derk van der Laan

19,50

Welke kansen liggen er om straks infrastructuur met voldoende kwaliteit beschikbaar te hebben? Hoe organiseer je dat? Dit boek is een zoektocht naar mogelijkheden om met infrastructuur waarde te creëren. Door meer professionele ketenintegratie en door bredere samenwerking. Tussen overheden en marktpartijen, maar ook tussen bijvoorbeeld verschillende wegbeheerders.

Voor de gebruiker en de belastingbetaler maakt het niet uit wie wat regelt. Als die maar van A naar B kan en weet dat overstromingen worden voorkomen. De rol van een adequaat publiek opdrachtgeverschap is daarbij cruciaal.

Dit boek verkent hoe verschillende nutssectoren zich ontwikkelen en trekt daar lessen uit. Door middel van interviews met sleutelpersonen (telecom, logistiek, energie, wonen en infra). Er zijn tien cases, uit binnen- en buitenland, voorbeelden van een slimmere voortbrengingsketen of het verbinden van één vraagstuk met andere maatschappelijke urgenties. Perspectieven voor de Nederlandse Rijkswaterstaat worden geschetst.

Deze uitgave is interessant voor professionals in nutssectoren (infrastructuur èn andere sectoren). De auteurs zijn werkzaam bij Rijkswaterstaat of actief als consultant of journalist. Zij waren betrokken bij het Programma Infrastructuur Management (PIM), een samenwerking van wegbeheerders (Nederland, Engeland, Vlaanderen) en marktpartijen.

Subtitel

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal

Andere suggesties…