Wat heeft de joods-christelijke dialoog ons gebracht?Ontmoetingen, lessen en perspectieven Franc de Ronde, Derk Blom, Danny Rouges en Douwe Wielenga (red.)

18,00

Na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde de dialoog tussen joden en christenen zich van wederzijds wantrouwen naar goede relaties. Joden en christenen weten elkaar nu te vinden als de omstandigheden daar om vragen. In de voorbije jaren is echter de belangstelling voor de dialoog afgenomen. Het belang van ontmoeting en gesprek is daarmee niet kleiner geworden. De huidige tijdgeest, gekenmerkt door populisme en groeiend antisemitisme, toont de noodzaak ervan aan.

Al veertig jaar organiseren de Classicale werkgroep Kerk en Israël Noord-Brabant en Limburg en de Antwerpse Contactgroep voor Joods-christelijke betrekkingen tweedaagse conferenties. Dit jubileum wordt bescheiden gevierd. Het resultaat is deze bundel. De redactie vroeg aan een vijftiental schrijvers om haar/zijn ervaringen met de dialoog op schrift te zetten. Het resultaat is een bundel met zeer lezenswaardige, meestal heel persoonlijke, verhalen als reactie op de vraag “Wat heeft de Joods-christelijke dialoog ons gebracht”.

Deze titel vat in het kort samen wat de lezer mag verwachten. De persoonlijke reflecties van rabbijnen, theologen, predikanten en leken laten zien wat er in veertig jaar is gerealiseerd. Wat schuchter begon, startend in een sfeer van enerzijds noodzaak, maar anderzijds ook aarzeling, leverde mooie vruchten op. Een rabbijn, opgegroeid in een orthodox-joods milieu in New-York, vertelt hoe in zijn milieu de naam “Jezus” een vloek was. Hij laat zien hoe hij, door ontmoetingen met christenen, zijn spirituele horizon heeft kunnen uitbreiden. Een andere scribent vertelt hoe de ontdekking dat Jezus een Jood is haar geloof samenhang, toekomst en humor bracht.

De dialoog ging en gaat over een smalle brug van wantrouwen naar goede relaties. In veertig jaar is veel bereikt. Joden en christenen hebben elkaar gevonden en weten elkaar te vinden als de omstandigheden daar om vragen. In de voorbije jaren is de belangstelling voor de dialoog afgenomen. Dit hangt o.a. samen met de teruggang van het ledental van de kerken. Het belang van ontmoeting en gesprek is daarmee niet kleiner geworden. De huidige tijdgeest, gekenmerkt door populisme en groeiend antisemitisme, toont de noodzaak ervan aan. Het bouwen van bruggen tussen de verschillende groepen en segmenten in de samenleving is hard nodig. Deze bundel doet dan ook een appèl op ons: Wees niet bang voor de ander, maar bouw samen met hem en haar aan het goede voor alle mensen.

Inhoud:

Leo Mock – De smalle brug van wantrouwen naar goede relaties

Tamarah Benima – Liever geen paradijsvogel

Heleen Pasma – Elim in de medine

Lodi van de Kamp – Wat heeft de joods-christelijke dialoog de Joodse gemeenschap gebracht?

Didier Pollefeyt – Onherroepelijk in gesprek

Tzvi Marx – Het belang van de dialoog

Gertrudeke van der Maas – Omwille van de menselijkheid

Marcel Poorthuis – De Islam als derde in het verbond?

Dick Pruiksma – Joods-christelijke dialoog in Europa

Nadine Iarchy – Antwerpenaar onder de Antwerpenaars, een vraaggesprek

Gerard Willems – Jezus’ laatste maaltijd en de evangelieteksten

Peter Tomson – Waar zijn Nieuwtestamentici na 40 jaar dialoog mee bezig?

Joep Dubbink – Het tegoed van Miskottes ‘Als de goden zwijgen’

Michael Mulder – Ontmoeting met het levende Israël

Lijst conferenties

Kleine bibliografie van recente werken op het terrein van Jodendom en joods-christelijke relaties

 

Subtitel

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Wat heeft de joods-christelijke dialoog ons gebracht?” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Andere suggesties…