Wat doen sociaal werkers wanneer ze sociaal werk doen?Een etnografie van professionaliteit Martijn van Lanen

29,90

Van professionals in de sociale sector wordt in toenemende mate verlangd dat ze hun handelingen en hun werk kunnen motiveren en hun resultaten kunnen verantwoorden richting hun leidinggevenden, cliënten en maatschappij. Tegelijkertijd wordt er vaak scherp geoordeeld over deze sector: iedereen werkt langs elkaar heen, en niemand is verantwoordelijk. Het sociaal werk heeft moeite om zich als ‘professie’ te manifesteren.

Op de zoektocht naar de ware professionaliteit van de sociaal werker komen in dit boek uiteenlopende visies en verschijningsvormen aan bod. Er is veel discussie over wat professionals in de sociale sector zouden moeten doen. Eigenlijk zou deze discussie moeten beginnen met een uiteenzetting van wat ze doen. Wat gebeurt er op de werkvloer, wat gebeurt er tijdens de gesprekken met cliënten en welke patronen kunnen we hieruit destilleren?

Dit boek biedt een gedetailleerde en tegelijkertijd brede blik in het werk van de sociale professional en is zo geschreven dat de lezer als het ware ‘meekijkt’ over de schouder van de professional en deelgenoot wordt gemaakt van de dilemma’s en keuzes waar deze mee geconfronteerd wordt. Daarbij wordt steeds de verbinding gemaakt met relevante theorieën. Het boek is daarmee niet alleen interessant voor (aankomende) professionals, maar in brede zin voor iedereen die meer wil weten over deze sector. Hiernaast biedt het waardevolle en verrassende inzichten die zeker ook voor beleidsmakers en onderzoekers van belang zijn.

Martijn van Lanen (1978) studeerde humanistiek aan de Universiteit voor Humanistiek en theologie aan de Vrije Universiteit. Sinds zes jaar werkt hij als docent, onderzoeker en beleidsadviseur bij Fontys Hogeschool Sociale Studies. De primaire vraag die hem daarbij leidt is ‘Hoe kunnen mensen in organisaties met elkaar goed worden in wat ze doen?’ Zie ook www.martijnvanlanen.nl

10:15 – 10:30: Besluit nemen over verdere leven van Freek
10:30 – 10:45: Nordin uit huis plaatsen
11:00 – 11:15: Risico inschatten dat Annie een terugval krijgt en dit communiceren met stakeholders
11:30 – 11:45: Taxatie maken over gevolgen eventuele scheiding van Helma en Karel voor de kinderen

Subtitel

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal