Uitverkocht

Wederkerig lerenOnderzoek naar georganiseerde leerondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking én professionals Martha van Biene

39,50

Uitverkocht

De emancipatie van mensen met een verstandelijke beperking geeft hun het ‘privilege’ om zelf beslissingen te nemen en competenties te ontwikkelen die aansluiten bij eigen keuzes en leefwijzen. Politici en beleidsmakers delen de opvatting dat het minder toedekken van de verstandelijke beperking hun emancipatie ten goede komt. Voor mensen met een verstandelijke beperking is vooralsnog een inhaalslag te maken als het gaat om persoonlijke ontplooiing of leren als ‘recht’ voor iedereen. Niet aangewend leervermogen (potentieel) benadrukt de beperking van een verstandelijke handicap.

De emancipatie van mensen met een verstandelijke beperking geeft hun het ‘privilege’ om zelf beslissingen te nemen en competenties te ontwikkelen die aansluiten bij eigen keuzes en leefwijzen. Politici en beleidsmakers delen de opvatting dat het minder toedekken van de verstandelijke beperking hun emancipatie ten goede komt. Voor mensen met een verstandelijke beperking is vooralsnog een inhaalslag te maken als het gaat om persoonlijke ontplooiing of leren als ‘recht’ voor iedereen. Niet aangewend leervermogen (potentieel) benadrukt de beperking van een verstandelijke handicap.

Professionals moeten de soorten keuzes waarvoor een cliënt staat, kunnen onderscheiden. Waar ligt de grens tussen ‘let go’ en ingrijpen? Maar ook: is er voldoende aandacht voor georganiseerde leerondersteuning van zowel cliënten als professionals? Welke leerconcepten sluiten aan bij duurzaam en maatschappelijk verantwoord leren? Leiden nieuwe leerwerkvormen en ondersteuningstechnieken tot een nieuwe werkcultuur? Hoe verloopt het hervormingsproces op politiek en beleidsniveau. Hoe praktiseren we individueel-, team- en organisatieleren? Welke bijdrage levert de beroepsvorming daaraan?

Op deze vragen geeft dit boek antwoord, op basis van uitvoerige theoretische verkenning en een viertal praktijkstudies. Er blijkt een kloof te bestaan tussen wat professionals denken en doen. Optimistische opvattingen over hoe mensen met een verstandelijke beperking te ondersteunen bij hun leren en persoonlijke ontwikkeling komen niet tot uitdrukking in hun acties. De Betekenis gestuurde Inter Actie Methode (BIAM), gebaseerd op het leerconcept ‘georganiseerde leerondersteuning’ (learning support), beoogt deze kloof te overbruggen. De BIAM-instrumenten en interventiemethoden zijn gericht op het verhogen van wederkerigheid, ter bevordering van zowel de kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke beperking als de kwaliteit van werken van professionals.

Professionals, mensen met beperkingen en verwanten, HRD-adviseurs, opleiders en trainers, managers en beleidsmakers, docenten, vrijwilligers en zij die zoeken naar nieuwe leerwegen vinden in dit boek praktische en theoretische inzichten. De leermethode BIAM gaat ervan uit dat sociale actie kan bijdragen aan leercompetentie-ontwikkeling van de persoon met een verstandelijke beperking EN van de professional. Beiden zijn full-partners in leren.

Martha van Biene heeft een expertisebureau op het terrein van verandermanagement en organisatieleren. Haar ervaringsgebied betreft het ontwerpen van leersystemen in arbeidsorganisaties. De inzichten in dit boek zijn ontleend aan haar werk in diverse zorg-, welzijns- en onderwijsorganisaties.

Subtitel

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal