Uitverkocht

Weerbarstigheid van organisatiecultuurEen organisatie-antropologische studie naar betekenisgeving aan moderne managementinstrumenten Elisabeth Dobbinga

29,50

Uitverkocht

‘Weerbarstigheid van de organisatiecultuur’ vertelt het verhaal van een team van beleidsmedewerkers van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, dat een scenariostudie heeft verricht naar de toekomst van de Nederlandse samenleving en het verkeers- en vervoerssysteem in het bijzonder.

‘Weerbarstigheid van de organisatiecultuur’ vertelt het verhaal van een team van beleidsmedewerkers van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, dat een scenariostudie heeft verricht naar de toekomst van de Nederlandse samenleving en het verkeers- en vervoerssysteem in het bijzonder.

De scenariostudie werd verricht om het traditionele denken en handelen van medewerkers van dit departement te ‘ontstroeven’. Dit was nodig om toekomstvaster verkeers- en vervoersbeleid te kunnen ontwikkelen, teneinde een binnen afzienbare termijn naderend nationaal verkeersinfarct te voorkomen.

In dit verhaal wordt de spanning steeds voelbaarder tussen het streven naar het behouden van de status-quo, omdat dit de werksituatie leefbaar maakt, en het streven naar veranderen, omdat het verkeers- en vervoerssysteem anders dreigt vast te lopen. Dobbinga heeft een collage gemaakt van gebeurtenissen en processen die zich binnen en rondom het projectteam hebben voltrokken.

Op basis daarvan tracht zij inzicht te krijgen in de (on)mogelijkheden tot organisatieverandering en te begrijpen welke metabetekenis er achter het denken en handelen van beleidsmedewerkers van departementale organisaties schuilgaat.

Subtitel

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal