Weerbericht – MensberichtOnvoorspelbaarheden in het gedrag van het weer, en het beleven van de mens Jan van Riemsdijk

15,00

De ontdekking van de chaostheorie gaf wetenschappelijk onderzoek toegang tot het gebeuren binnen complexe en dynamische systemen. Dit is afhankelijk van gevarieerde startcondities en ontplooit zich verder vanuit die gespreide condities, naar de eigen wiskundige regels. In dit boek gaat de auteur in op de vraag wat in ons mensbeeld zal veranderen als wij de chaostheorie toepassen op de biologische wereld van ons beleven.

De ontdekking van de chaostheorie gaf wetenschappelijk onderzoek toegang tot het gebeuren binnen complexe en dynamische systemen. Dit is afhankelijk van gevarieerde startcondities en ontplooit zich verder vanuit die gespreide condities, naar de eigen wiskundige regels. Een voorbeeld van de verschijnselen waarmee de chaostheorie zich bezighoudt, is de mogelijkheid dat de vleugelslag van een vlinder de basis vormt van iets dat uitgroeit tot een orkaan. Dit staat bekend als het vlindereffect.

De auteur gaat in op de vraag wat in ons mensbeeld zal veranderen als wij de chaostheorie toepassen op de biologische wereld van ons beleven. Dit doet hij met behulp van verwijzingen naar de ontwikkelingen die zich binnen de meteorologie voordeden. Zo wil hij de lezer langs indirecte en geleidelijke wegen vertrouwd te maken met nieuwe en onvermoede ontwikkelingen die door het beschikbaar komen van de chaostheorie in gang werden gezet. In hoeverre laat ons klimaat zich, door ons, voorspellen? In hoeverre laten de veranderingen binnen ons milieu zich beheersen? Weerbericht – Mensbericht is interessant voor iedereen die zich verdiept in de vraag of, en in hoeverre, onze wereld voor ons ook “maakbaar” is.

Jan van Riemsdijk (1931) studeerde klinische psychologie, promoveerde tot doctor in de sociale wetenschappen en werkte als psycholoog aan de universiteiten van Leiden en Utrecht. Daarnaast was hij algemeen secretaris van de Raad voor de Kunst, en vervolgens hoogleraar-directeur van de Rijksakademie voor Beeldende Kunsten. Vervolgens verdiepte hij zich in de neurobiologie. Eerder publiceerde hij, o.a., De bestorming van het brein, Het lied van de neuronen, Mensbeeld (Tussenstand in een ontdekkingsreis) en Bochtige Wegen.

Subtitel

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal