Uitverkocht

Wisdom: source of narrative coherence & eudaimoniaA life-span perspective G.M. Brugman

31,55

Uitverkocht

Wijsheid staat in een directe relatie tot bepaalde persoonskenmerken zoals bijvoorbeeld openstaan voor nieuwe ervaringen. Leeftijd blijkt maar een zeer kleine rol te spelen. Tot deze conclusie komt drs. G. Brugman na zijn onderzoek naar de relatie tussen wijsheid, een goed levensverhaal en eudaimonia, ‘het goede leven’.

Wijsheid staat in een directe relatie tot bepaalde persoonskenmerken zoals bijvoorbeeld openstaan voor nieuwe ervaringen. Leeftijd blijkt maar een zeer kleine rol te spelen. Tot deze conclusie komt drs. G. Brugman na zijn onderzoek naar de relatie tussen wijsheid, een goed levensverhaal en eudaimonia, ‘het goede leven’.

Brugman hanteert in zijn onderzoek een bijzondere definitie voor het begrip wijsheid. Wijsheid is ‘expertise in onzekerheid’. Een wijs iemand realiseert zich dat de basis van onze kennis wankel is, accepteert dat dit zo is en kan, ondanks die onzekerheid toch handelen.

Eudaimonia is een term uit de hellenistische filosofie en staat voor ‘het goede leven’. Een goed levensverhaal is een verhaal waarin in ieder geval duidelijkheid gegeven wordt over tijd, plaats, oorzakelijke verbanden tussen heden en verleden en waarin de gebeurtenissen een emotionele waarde krijgen.

Brugman heeft een positieve samenhang ontdekt tussen wijsheid, eudaimonia en coherentie in het levensverhaal. Experts in onzekerheid, ofwel wijze individuen zijn beter in staat een coherent levensverhaal te construeren. Tevens, en wellicht ook daardoor, zijn zij meer tevreden met hun leven, (eudaimonia, ofwel het goede leven).

Voor dit onderzoek interviewde Brugman ongeveer 300 mensen van verschillende leeftijden, nationaliteiten en met verschillende beroepen. Bij één groep mensen zijn uitgebreide levensloop-interviews afgenomen. De vraag die de mensen voorgelegd kregen was concreet; ‘vertel uw levensverhaal’. Op basis van de gebeurtenissen die genoemd werden, welke impact bepaalde gebeurtenissen hadden op mensen en wat voor ‘soort’ levensverhaal mensen vertelden, trekt Brugman verschillende conclusies.

Onafhankelijk van leeftijd worden gemiddeld 15 gebeurtenissen genoemd in het levensverhaal. Die 15 dingen hebben vooral te maken met wat men zelf bereikt heeft en met wat men in negatieve zin te verduren heeft gehad. Aspecten die in een levensverhaal minder aandacht krijgen zijn meevallers en eigen falen. Het verslag over de kwaliteit van het leven blijkt er een te zijn over dingen die men aan zichzelf te danken heeft, verminderd met dat wat door eigen toedoen is mislukt. Recente gebeurtenissen hebben de grootste kans opgenomen te worden in het levensverhaal, gevolgd door gebeurtenissen die plaatsvonden aan het eind van de adolescentie en in de vroege volwassenheid. De aard van de gebeurtenissen die genoemd worden verschilt per cultuur, leeftijd en sexe. Zoals verwacht rapporteren mannen meer dan vrouwen over gebeurtenissen die betrekking hebben op hun arbeidsverleden.

Bij dit onderzoek werden niet alleen Nederlanders betrokken maar ook Russen. Zowel jong als oud. Daarbij ontdekte promovendus Brugman een samenhang tussen de nationale geschiedenis en de individuele levensloop. Het wel en wee van het land waarin men woont blijkt een grote invloed te hebben op het levensverhaal dat wordt verteld.

Subtitel

Auteur(s)

ISBN

Jaar

Pagina's

Uitvoering

Taal