Een lofdicht in 200 sonnetten geschreven door dichter David Beck, in 1622 opgedragen aan stadhouder Maurits

Toont 1 resultaat