Symposium ‘Nieuwe mobiliteit – na het autotijdperk’ 10 april 2015

Dit symposium heeft reeds plaatsgevonden.

Het autoverkeer is de afgelopen 50 jaar stormachtig gegroeid. Onze steden, onze economie en ons gedrag hebben zich aangepast aan de flexibiliteit en snelheid van de auto. We zijn een ‘autosamenleving’ geworden. Maar de auto heeft ons ook hardnekkige files gebracht en milieuvervuiling. 23 april wordt Nieuwe mobiliteit – na het autotijdperk van Arie Bleijenberg gepresenteerd tijdens het gelijknamige symposium in Pakhuis de Zwijger.

In zijn boek ontvouwt Bleijenberg een brede en verrassende visie op de fundamentele krachten die de ontwikkeling van onze mobiliteit bepalen. Kortom, waar gaan we naartoe en hoe ziet mobiliteit er in de nabije toekomst uit. Bleijenberg is ruim 25 jaar betrokken bij de mobiliteitsproblematiek. Met die ervaring kijkt hij in ‘Nieuwe mobiliteit’ vanuit verschillende invalshoeken naar de complexe samenhang tussen mobiliteit, ruimtelijke ontwikkeling en economie. Het belang van een andere manier van kijken naar mobiliteit blijkt groot. Verspilling van belastinggeld voor mobiliteitsmaatregelen wordt hierdoor voorkomen. Hoe kunnen we per euro zoveel mogelijk bereikbaarheid krijgen? Welke mobiliteitsmaatregelen dragen het meest bij aan een sterke economie? En hoe kan mobiliteitsbeleid de ‘verrommeling’ van het Nederlandse landschap tegen gaan en juist bijdragen aan een mooi Nederland? Bleijenberg geeft eigentijdse antwoorden op deze vragen.

Op het symposium, dat gratis toegankelijk is, spreken naast Arie Bleijenberg:

  • Derk Reneman wethouder van Haarlemmermeer en portefeuillehouder Verkeer van de Stadsregio Amsterdam
  • Maurits Schaafsma senior planoloog bij de Schipholgroep
  • Niels Janssen directeur van Strategy Development Partners
  • Raymond Gense directeur Future Technology en Public Affairs bij PON

Datum: 23 april, 15:00 Locatie: Pakhuis de Zwijger, Amsterdam Meld je hier aan voor het symposium.