Tijdschrift Religie & Samenleving naar Radboud University Press 7 december 2021

Het tijdschrift Religie & Samenleving bestaat al sinds 2006 en wordt vanaf dat jaar op papier uitgegeven door de Academische Uitgeverij Eburon.

Met het oog op de toekomst en om de toegankelijkheid te verhogen, zal het tijdschrift vanaf 2022 ook online aangeboden worden, als open access via Radboud University Press. Dit betekent dat de artikelen en boekbesprekingen dus vrij toegankelijk worden voor eenieder, ook zonder abonnement.

De redactie van Religie & Samenleving hecht er aan dat alle abonnees gebruik kunnen blijven maken van de papieren versie. Dit blijft met de wisseling van uitgever, van Eburon naar Radboud University Press, ook mogelijk. Daarbij moeten we echter wel twee opmerkingen plaatsen. Om de papieren versie van Religie & Samenleving kostenneutraal te houden zal de abonnementsbijdrage vanaf 2022 worden verhoogd, voor individuele abonnees van € 30 naar circa € 35-40 en voor instituten van € 45 naar circa € 55-60. Tevens zullen we over enkele jaren moeten kijken hoeveel betalende abonnees er nog over zijn en of we dan de papieren versie nog in stand kunnen houden. Indien u uw abonnement voor een papieren versie wilt beëindigen dan kunt u een email sturen naar redactielid Joris Kregting: joris.kregting@ru.nl.

Zoals gezegd, we willen als redactie graag dat u gebruik kunt blijven maken van uw vertrouwde papieren versie van ons tijdschrift. Toch hopen we dat u begrijpt dat een transitie naar online noodzakelijk is om de toekomst van ons tijdschrift te waarborgen. Bovenal hoopt de redactie dat u veel leesplezier blijft houden aan de edities van ons tijdschrift, of dat nu in papieren of digitale vorm is!

Met vriendelijke groet,

De redactie van Religie & Samenleving,

November 2021