Transities, nieuwe Wmo, bezuinigingen en eigenkracht 6 januari 2015

In 2013 verscheen Ondernemen in Welzijn, dit boek wordt inmiddels ingezet op verschillende hogescholen. In onderstaande blog is auteur Paul Overvoorde aan het woord.

Bezuinigingen en nieuwe Wmo dwingen om nog meer de eigen kracht van bewoners en cliënten aan te spreken. Voor de welzijnswerkers komt het er nu op aan om ondernemender te zijn en innovatiever aan te pakken, met hart en ziel voor hun cliënten. Ook in en vanuit de sociale wijkteams!

Ons boek ‘Ondernemen in Welzijn’ gaat over hoe een ondernemende houding, op zo’n manier kijken en doen, de noodzakelijke vernieuwingen kan brengen in de ondersteuning vanuit sociaal werk. Ondernemendheid helpt professionals om breder te kijken en om niet meer vast te zitten aan manieren van aanpak, die veel cliënten niet meer zullen worden aangeboden. Vanwege de andere eisen vanuit de nieuwe Wmo, WNS, participatie en het sterker aanspreken op eigenkracht. Vanwege het generalistischer werken.

Hoe sla je andere wegen in om met hart en ziel – dat is toch de drive van sociale werkers! -, het werk te doen dat toch moet worden gedaan? Zonder te verzuren over wat nu eenmaal niet meer kan, en met een optimisme om met diezelfde drive nieuwe wegen, met en voor cliënten, in te slaan? Ondernemender kijken én doen, helpen daarbij. Dit is maar goed ook gezien de transities en veranderingen het komende jaar. Vier tips voor de welzijnswerker om ondernemer te werken:

• Een: plaats de ondersteuningsvraag in een bredere context dan je tot nu toe deed en kijk naar nieuwe mogelijkheden voor ondersteuning die er dan bij komen in de wijk (met de Sociale kaart of Wijkscan en het Participatiewiel).

• Twee: stimuleer elkaar onderling in de wijkteams in andere wijzen van denken. Kap ideeën over anders gaan werken niet direct af door te stellen dat dit nog meer werk gaat brengen: anders werken kan je ook nieuwe energie brengen.

• Drie: onderhandel met je leidinggevende voor meer ruimte om anders aan te pakken, ook als dit niet in de standaardprotocollen past en vertrouwen in jouw professionele aanpak vergt.

• Vier: blijf, net als een echte ondernemer, optimist en zet op die nieuwe wegen door zolang je goede resultaten ziet – je ‘drive’ voor wie je ondersteunt, zal dit mogelijk maken.

Deze tips komen voort uit het onderzoek dat de basis was voor het boek. Hierin vind je dan ook vele bruikbare ideeën en zeer concrete voorbeelden van aanpakken voor Welzijn in de wijk. En hoe ondernemendheid daarbij helpt. Collega’s, met uiteenlopende professies en cliënten in het sociale werk, maar met allemaal dezelfde ambities gingen jullie in ons praktijkonderzoek al voor. Omdat zij en hun leidinggevenden al eerder zagen wat de nieuwe Wmo en andere ontwikkelingen aan zware eisen brengen. Zij wisten elkaar daarin te steunen en te stimuleren. Zij vergaten de ‘Ja, maar’s …’ en dachten mee door ‘Ja, en …’. Laat je stimuleren en inspireren. Klik op de volgende link voor eerste indrukken van die sociale werkers die inmiddels anders weten aan te pakken:

Ondernemende welzijnswerkers aan het woord (H.10)

Succes in de komende jaren!