Winkelmand 0

Uw boek uitgeven

Distributie verloopt via:

Verdeling van de opbrengst (50/50 uitgeefmodel)

We gaan uit van het principe dat de opbrengst uit boekverkoop 50/50 wordt gedeeld met de auteur. Bij boeken die aan ons in consignatie zijn gegeven en bij digitale boeken betekent dit een afdracht van 50% over de netto opbrengst, die jaarlijks wordt uitgekeerd. In geval van herdrukken, printing on demand of bijzondere wensen wordt een afwijkend percentage vastgelegd in het auteurscontract. Daarnaast staat het opdrachtgevers vrij om zelf boeken te verkopen.

 

Auteur behoudt auteursrecht

Academische Uitgeverij Eburon neemt nimmer het auteursrecht over van de auteur. Al onze contracten zijn gebaseerd op een licentieovereenkomst. Het staat de auteur altijd vrij om het werk elders onder te brengen, bijvoorbeeld in de vorm van een vertaling, bewerking, of gedeeltelijke overnames.

Uitgeven bij Eburon betekent:

  • Professionele en persoonlijke begeleiding
  • Korte doorlooptijden
  • Fijnmazige distributie in binnen- en buitenland
  • Toegang tot meerdere uitgeefvormen
  • Geen verlies van (auteurs)recht