Waarom steun zoeken bij Allah? 20 december 2016 – Tags:

Op 21 december 2016 promoveert Leonie van der Valk aan de Universiteit van Tilburg op het proefschrift Steun zoeken bij Allah. Over religiositeit van Nederlandse moslima’s van Marokkaanse afkomst.

Van der Valk beschrijft in dit proefschrift waarom Nederlandse hoogopgeleide moslima’s van Marokkaanse komaf het geloof van hun ouders trouw blijven of zelfs met hernieuwde intensiteit beleven.

Zij legde een vragenlijst voor aan 177 Marokkaans-Nederlandse vrouwen en nam bij 13 een diepte-interview af. Uit de antwoorden blijkt vaak dat deze jonge vrouwen op moeilijke momenten steun zoeken bij Allah en de islam. Zo helpt het bidden tot een beschermende, liefdevolle God deze vrouwen bij het hanteren van spanningen en het verwezenlijken van hun levensdoelen, zoals carrière, het zorgen voor hun ouders en hun medemens. Het vermindert de stress veroorzaakt door ziekte of overlijden van dierbaren, door gezins- en familieconflicten, door problemen met vriendjes en vriendinnen, roddel, partnerkeuze en de toenemende discriminatie binnen de Nederlandse samenleving.

Hoewel sommigen ook religieuze spanningen ervaren, vinden de meeste moslima’s houvast, troost en kracht door islamitische zingeving, hun band met Allah en de steun van geloofsgenoten. Het bidden van de salaat en smeekbedes vergroot hun innerlijke rust en vertrouwen in de toekomst. Bidden helpt hen om hun emoties te beheersen, conflicten te vermijden, problemen te overzien en deze zo mogelijk op te lossen.

Leonie van der Valk, cultureel antropoloog, werkt als onderzoeker en docent bij de Hogeschool van Amsterdam op de afdeling Social Work van de Faculteit Maatschappij en Recht. Zij heeft in 1994 met Henk Blaaubeen het boek Marokkaanse Jongens: de Kunst van het Overleven gepubliceerd.

De handelseditie van dit proefschrift is verschenen bij Academische Uitgeverij Eburon.