Wat W.I.L. jij? Waarden, identiteit en levensoriëntatie van jongeren in Nederland 23 april 2019

Op donderdag 20 juni 2019 vindt het jaarlijks symposium van het tijdschrift Religie en Samenleving plaats, dit jaar in samenwerking met de Tilburg School of Catholic Theology en de Tilburg School of Behavioral Studies. Het symposium vind plaats aan de Universiteit Tilburg, Dante building, DZ 2. Aanvang is 10:00 uur.

Vanouds kent Nederland een eigen identiteit waar (religieuze) tolerantie en solidariteit centraal staan. De vraag is of deze kernwaarden aan het veranderen zijn, onder druk van maatschappelijke veranderingen zoals de recente economische crisis en migratiestromen die een weg naar West-Europa vinden. Maatschappelijke protesten (‘gele vestjes’) verharden zich, populistische partijen winnen aan aanhang en polarisering in het publieke debat neemt toe.

Tijdens het publiekssymposium worden de meest recente resultaten van de European Values Study en van het onderzoek naar religie en levensbeschouwing onder jongeren gepresenteerd. Wat zijn de waarden van Nederlanders en hoe zijn die de afgelopen decennia veranderd? Welke waarden vinden jongeren belangrijk en wat inspireert hen? Kan hieruit een nieuwe zingevingstaal ontstaan die relevant is voor persoonsvorming binnen onderwijs en religieuze vorming? Het publiekssymposium biedt verschillende lezingen die hierop ingaan. Daarnaast kunnen bezoekers deelnemen aan een aantal interactieve workshops over deze onderwerpen. Het symposium richt zich op docenten godsdienst / levensbeschouwing, politieke bestuurders, wetenschappers en journalisten. Natuurlijk zijn ook andere geïnteresseerden meer dan welkom. De lezingen en bijdragen aan het symposium worden gebundeld in een speciaal themanummer van het tijdschrift Religie en Samenleving.

Programma

Ochtendprogramma

10.00 – 10.30

ontvangst met koffie/thee Dante Foyer

10.30 – 10.35

opening dagvoorzitter

Monique van Dijk – Groeneboer (Tilburg School of Catholic Theology)

10.35 – 11.05

Inge Sieben (Departement Sociologie, Tilburg University)

Waarden, identiteit en levensoriëntatie in Nederland 1981-2018.

11.10 – 11. 40

Edwin van der Zande (Instituut Theo Thijssen, Hogelschool Utrecht

Levensoriëntatie: waar sta jij?

11.45 – 12.10

zoomsessies

12.15 – 12.30

samenvattende afsluiting Lammert Gosse Jansma (Religie & Samenleving)

Middagprogramma (tevens Publieksdag Tilburg School of Catholic Theology)

12.30 – 13.30

Lunch Dante Foyer

13.30 – 13.35

Welkomstwoord door Prof. Marcel Sarot (Decaan van de Faculteit)

13.35 – 14.15

Jongeren en hun waarden. Monique van Dijk – Groeneboer

Elke vijf jaar worden de studenten van confessionele scholen geïnterviewd. De meest recente onderzoeksresultaten worden gepresenteerd. Het blijkt dat de betekenis van concepten als kerkgang, bidden, godsbeelden afneemt. Welke waarden die hun leven richting geven vinden zij belangrijk?

14.20 – 15.05

Workshops ronde 1

1. Jongeren en hun waarden. Monique van Dijk – Groeneboer & Briene van Herpen – de Regt

2. Een toenemende opleidingskloof in Nederland? Tim Reeskens

3. Europese waarden in de les levensbeschouwing. Gijs van Gaans

4. Naar een maximale invulling van Burgerschapsvorming voor ieder kind! Angelique Heijstek-Hofman

15.05 – 15.20

Theepauze

15.20 – 16.05

Workshop ronde 2

5. Europese waarden in het basisonderwijs. Inge Sieben

6. Persoonsvorming in het voortgezet onderwijs: een pleidooi voor een contemplatieve pedagogiek. Juliëtte van Deursen – Vreeburg

7. Op naar nieuwe kernwaarden van het openbaar onderwijs! Eline Bakker

8. Dialoogwerkvorm voor het vak Godsdienst & Levensbeschouwing. Natascha Kienstra

16.10

Plenaire afsluiting & preview digitaal Handboek Vakdidactiek Godsdienstonderwijs Monique van Dijk – Groeneboer

16:20 – 17:00

Borrel Dante Foyer

Afhalen boekuitgave van Religie & Samenleving

Aanmelden en kosten

De kosten voor het publiekssymposium (hele dag, incl. lunch, thee/koffie en borrel) bedragen 10 euro, incl. het themanummer 25 euro. Indien u abonnee bent van Religie en Samenleving, dan ontvangt u het themanummer als onderdeel van uw abonnement.

Aanmelden voor het symposium kan via: www.tilburguniversity.edu/nl/over/schools/socialsciences/nieuws/symposium-watwiljij

Meer informatie: symposium2019@tilburguniversity.edu