Zoektocht naar goed leven 2 juli 2015

floreren_600pxOp vrijdag 3 juli promoveert Janny Beernink op het proefschrift ‘Floreren. Zoektocht naar goed leven voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen’. De openbare verdediging van haar proefschrift vindt plaats om 9.45 uur, in de aula van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg is een kleine kwetsbare groep mensen met ernstige beperkingen die grotendeels op een instellingsterrein verblijft. Het betreft mensen met een ernstige verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen. Mensen met ernstige beperkingen ervaren structurele belemmeringen en weinig tolerantie vanuit de samenleving en de samenleving voelt zich onthand, machteloos en ‘gehandicapt’ ten opzichte van deze groep mensen.

Janny Beernink stelde direct betrokkenen de vraag hoe het leven van mensen met ernstige beperkingen zou kunnen worden verrijkt. De theorie van Martha Nussbaum – de capability approach – bleek hierbij behulpzaam. Nussbaums begrip ‘floreren’ kan als paradigma fungeren in de zorg voor mensen met ernstige beperkingen. Floreren betekent niet de mate van geïntegreerd zijn maar de mate van verrijking. Verrijking vormt de sleutel voor goed leven. Een sleutel die kan leiden tot mogelijkheden die tot op heden vaak onbenut blijven.

Janny Beerninks inspirerende boek sluit af met 26 aanbevelingen om dit floreren mogelijk te maken: aanbevelingen met betrekking tot de overstap naar de samenleving, een passende woning, passende voorzieningen, het ontplooien van individuele mogelijkheden, de rol van verwanten, de rol van medeburgers, en de rol van begeleiders.

Tegelijkertijd met de verdediging van het proefschrift verschijnt de handelseditie van het boek. Deze is verkrijgbaar bij Uitgeverij Eburon.